Konkurs GeoStudent - wyniki

GeoStudent

Wyniki Konkursu

  1. Michał OGRODNICZAK – dyplom, tablet oraz zostaje zaproszony przez firmę OPEGIEKA sp. z o.o. na 3-miesięczny staż.
  2. Aneta Beata CICHULSKA – dyplom, tablet, 3-miesięczny staż po przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Nie przyznano.
  4. Nie przyznano.
  5. Nie przyznano.

Nagrody zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016.

 

Olsztyn, 24 września 2015 roku