XVIII Kaliska Konferencja Naukowo - Technicznej

Rada Programowa

XVIII Kaliskiej Konferencji Naukowo - Technicznej na temat

Aktualne problemy oraz perspektywy rozwoju katastru nieruchomości w aspekcie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, która odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 19-20 listopada 2015 roku

Zachęcamy do przygotowania referatów odnoszących się do jednego z tematów przewodnich Konferencji:

  • Aktualny stan katastru nieruchomości w Polsce
  • Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
  • Technologie wykorzystywane przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  • Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie branży geodezyjnej

 W załączeniu komunikat dotyczący Konferencj
komunikat
oświadczenie
zgłoszenie