V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”

Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem „Bezpieczeństwo energetyczne jako element pozamilitarnego systemu obronności państwa”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 20 listopada 2015 r. w Poznaniu.

Organizatorami Konferencji są jednostki zrzeszone w Sieci Naukowej Energy Security Poland (akronim EnSePol) oraz współpracujące z nią podmioty m.in.: Katedra Systemów Bezpieczeństwa i Obronności - Wydział Logistyki (Wojskowa Akademia Techniczna), Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu), Instytut Zachodni, Katedra Europeistyki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich (Akademia Marynarki Wojennej). Liczna reprezentacja ośrodków badawczych wśród animatorów przedsięwzięcia nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona w zakresie wskazanym tematem zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, techniczne, prawne oraz administracyjne.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania.
Zapraszamy do udziału.

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 450 zł, natomiast bez publikacji 150 zł dziennie, istnieje także możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w konferencji (koszt 200 zł). Osoby specjalnie zainteresowane wyższą punktacją mogą uiścić dodatkową opłatę w wysokości od 200 do 350 złotych za zamieszczenie publikacji w wysoko punktowanych periodykach.

Organizatorzy zapewniają wydanie w maju 2016 roku obszernej monografii.
Istnieje także możliwość dodatkowej publikacji nadesłanych tekstów w periodyku „Logistyka”, które zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 roku ocenione zostało na 10 pkt – lista B. Warunkiem jest nawiązanie problematyki do profilu wymienionego pisma, tj. związanej z: dystrybucją zasobów naturalnych, polityką wykorzystywania zasobów naturalnych, zarządzaniem materiałami i zasobami, magazynowaniem, transportem, dostawami etc. – koszt 350 zł

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej.

http://konferencja.fundacjaenergia.pl

Z poważaniem

Koordynatorzy sieci naukowej EnSePol
Prof. US dr hab. Mariusz Jedliński

Prof. WSB dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji
mgr Zbigniew Popieliński

 

Zaproszenie