IV Forum Ksztalcenia - GUGiK Warszawa

Szanowni Państwo,

W imieniu Głównego Geodety Kraju serdecznie zapraszam Państwa do udziału w IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, które w tym roku odbędzie się  22 października (czwartek) w Warszawie (Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, obok Dworca Centralnego). Obrady IV Forum rozpoczną się o godzinie 10:00 i będą trwać do ok. 17:00.

Podczas Forum zostaną przedstawione inicjatywy podejmowane przez wyższe uczelnie w zakresie praktyk i staży zawodowych oraz rozwoju kompetencji, zaprezentowane zostaną także wstępne wyniki analizy rynku pracy geodezyjno-kartograficznego.

Ważnym tematem IV Forum będą zagadnienia związane z kształceniem geodetów na poziomie średnim, obejmujące wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie w 2014 r. oraz programy kształcenia zawodowego.

Chętnych do udziału w IV Forum bardzo proszę o skorzystanie z formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania/iv-forum-nt.-ksztalcenia-i-doskonalenia-zawodowego-geodetow-i-kartografow/zarejestruj-sie i zgłoszenie uczestnictwa do 10 października br. (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc istotna będzie kolejność rejestracji).

Szczegółowy program zostanie umieszczony zostanie na stronie internetowej GUGiK w przyszłym tygodniu i przesłany do osób, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Forum.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22 56 31 320) lub pocztą elektroniczną (przemyslaw.maciejczyk@gugik.gov.pl).

 

Z poważaniem
dr inż. Ewa Wysocka
-----------------------------------
Główny Urząd geodezji i kartografii
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, Poland