Wakacyjny program Work&Travel USA dla studentów"

W poniedziałek 9.11.2015 w sali 106/P15 o godzinie 18.15, odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu wymiany studenckiej Work&Travel. Zapraszamy osoby zainteresowane wakacyjną pracą i podróżowaniem po USA. Na spotkaniu zostaną omówione zasady wyjazdu,
wizy dla studentów, oraz sposoby podróżowania. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek - 17.11.2015 roku.
Szczegółowe informację można znaleźć na plakatach na terenie Wydziału.

Pozdrawiam,
Aleksandra Rymer