Godziny rektorskie - 23 grudnia 2015 r. od godz. 13.00.

Olsztyn, 07 grudnia  2015 r.

UWM-REK.064.168.2015

 

 

P.P. DZIEKANI

P.P. PRODZIEKANI ds. Studiów

Kierownicy Dziekanatów

Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie zapisu § 3 ust. 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, JM Rektor ustalił w dniu 23 grudnia 2015 r. (środa) od godz. 13oo godziny rektorskie, bez konieczności odpracowania.

Uprzejmie proszę o poinformowanie o tym fakcie studentów i pracowników Wydziału.

 

Z poważaniem

Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. Janusz Piechocki