Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie zaprasza na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie
zaprasza na

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

która odbędzie się
6 lutego 2016 r. o godz. 20:00
w Villa Pallas przy ul. Żołnierskiej 4 w Olsztynie.

Koszt imprezy: 150 zł/os.
dla członków SGP płacących składki 120 zł/os.

Muzyczną oprawę imprezy zapewnia profesjonalny DJ. Alkohol we własnym zakresie lub na miejscu w cenie 30 zł/szt.

Zgłoszenia wraz z opłatą do dnia 28 stycznia 2016 r. przyjmują:

1. Mariola Gilska – tel. 0 608 488 121, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie
2. Agata Milkiewicz – tel. 089 523 22 42, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w OlsztynieAnna 3. Kowalewska – tel. 0 89 521 05 35, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji