Egzamin dyplomowy w dniu 4 lutego 2016 r.

Uwaga studenci kierunków Geodezja i Kartografia i Gospodarka Przestrzenna!
W związku z planowanymi egzaminami dyplomowymi w terminach 15 - 19 lutego 2016 roku dla studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia informujemy, że osoby wznawiające studia na czas obrony będą mogły podejść do egzaminu dyplomowego w dniu 4 lutego 2016 r. (termin złożenia pracy do 22 stycznia 2016 r.) lub w połowie marca 2016 r.