KONKURS "Pokaż co potrafisz" "GML i Portal Mapowy"

KONKURS "Pokaż co potrafisz"

"GML i Portal Mapowy"

konkurs

Serdecznie zapraszamy wszystkich śmiałków do wzięcia udziału w naszym konkursie "Pokaż co potrafisz".
Tym razem zadanie, z jakim przyjdzie się zmierzyć, związane jest z formatem wymiany danych GML oraz internetowymi portalami mapowymi.
Konkursowa aplikacja to portal mapowy, który zaprezentuje dane pozyskane z plików w formacie GML z obiektami EGiB, BDOT i GESUT.
Aplikacja powinna spełniać następujące warunki:

  • prezentacja mapy w portalu wykonywana z wykorzystaniem MapServer lub Geoserver,
  • w prezentacji mapy wykorzystana biblioteka OpenLayers,
  • aplikacja odczyta i zaprezentuje dane z plików GML zawierających obiekty mapy ewidencyjnej (EGiB) oraz BDOT i GESUT,
  • prezentowane dane będą kompletne, tzn. nie zostaną utracone żadne dane z otrzymanych plików GML,
  • kliknięcie w obiekt na mapie wyświetli okno informacyjne prezentujące atrybuty opisowe wskazanego obiektu.

Informacje dodatkowe:

  • schemat aplikacyjny BDOT / GESUT został opisany w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383)
  • schemat aplikacyjny obiektów EGiB został opisany w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 2109)
  • wejściowe pliki GML wyślemy na e-mail.

Dla kogo:
Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wydziałów geodezji, geoinformatyki, geomatyki, informatyki oraz innych dziedzin spokrewnionych.
Ma on na celu wspieranie ludzi ambitnych i pomysłowych oraz promowanie geomatyki (jako dziedziny nauki).
Tematy konkursowe to świetny pomysł na prace magisterskie i inżynierskie – połącz przyjemne z pożytecznym!

Termin składania prac:
Prace należy zgłaszać do 14 marca 2016 r. na adres konkurs@geomatyka-krakow.pl w formie prezentacji multimedialnej (PPT, PPS, FLASH i inne).
Prosimy także o przesłanie na adres konkursu prośby o dane wejściowe.
Prosimy o dołączenie informacji o sobie, najlepiej w formie CV. W odpowiedzi odeślemy spakowany plik GML.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Uroczyste spotkanie połączone z prezentacją każdego z uczestników oraz ogłoszenie wyników odbędzie się 15 marca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie firmy:
ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków
Podczas prezentacji każdy uczestnik przedstawi działanie swojej aplikacji "na żywo", na swoim prywatnym komputerze lub na przygotowanym przez nas. Będziemy również prosić o przedstawienie kodów źródłowych i proste wyjaśnienie działania głównych "mechanizmów" zastosowanych w programie.

NAGRODY:
2 – miesięczny staż w firmie GEOMATYKA-KRAKÓW płatny 5 000 zł/miesiąc.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania kilku głównych nagród lub nie przyznania żadnej.

Kontakt:
konkurs@geomatyka-krakow.pl

Opiekun konkursu:
Mariusz Kasperkiewicz