Zmarł prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Grabowski

Z wielkim żalem informujemy,
że w dniu 31 stycznia 2016 roku
zmarł prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Grabowski

Pozostanie na zawsze w pamięci koleżanek i kolegów z Katedry Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej oraz całej społeczności akademickiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Politechniki Białostockiej.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się dnia 2 lutego o godzinie 11.00 w kościele NMP Matki Kościoła w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63.  
Wystawienie zwłok
w dniu dzisiejszym 01.02.2016r. od godziny 17.00 w „Centrum Pogrzebowym Szmurło”
w piwnicy tego kościoła. Pochowanie na cmentarzu Farnym po Mszy św.

 

Prof. Ryszard J. Grabowski urodził się 1 stycznia 1944 roku w miejscowości Jaskra k.Knyszyna.
Ukończył Technikum Geodezyjne w Białymstoku, a następnie podjął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, które ukończył w roku 1972. Kontynuację jego rozwoju zawodowego stanowiły studia doktoranckie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, których efektem było uzyskanie przez niego stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Stopień doktora habilitowanego uzyskał on w roku 1984 na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uwieńczeniem kariery naukowej prof. Ryszarda Grabowskiego było uzyskanie w roku 2000 tytułu profesora nauk technicznych.
Kariera zawodowa prof. Ryszarda Grabowskiego obejmowała najpierw zatrudnienie w Technikum Geodezyjnym w Białymstoku, a następnie w Filii Uniwersytetu w Białystoku.
W latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął on pracę w Politechnice Białostockiej, z którą był związany do końca, pełniąc w jednej kadencji funkcję Prorektora ds. Nauki, a przez wiele lat będąc kierownikiem różnych katedr i zakładów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, których nazwy zmieniały się odpowiednio do zmian w strukturach organizacyjnych Wydziału. W momencie przejścia na emeryturę w roku 2014 pełnił funkcję kierownika Zakładu Informacji Przestrzennej.
W latach 1992-1995 prof. Ryszard Grabowski pracował jako profesor wizytujący w Universidade da Beira Interior w mieście Covilhã (Portugalia). W ostatnim czasie był też zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.
Prof. Ryszard Grabowski był członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2015. Ponadto był promotorem w dwóch zakończonych przewodach doktorskich, jak też autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był też recenzentem w 4 przewodach doktorskich oraz 4 przewodach habilitacyjnych.