Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

Uwaga!

Informujemy, że studenci studiów niestacjonarnych kierunków tj.:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ BUDOWNICTWO
są obsługiwani w dziekanacie pokoju nr 17.