Dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM - Wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji PAN

8 lutego 2016 roku odbyły się wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję 2016-2020.

Przewodniczącym Komitetu został prof. dr hab. inż. Jan Kryński z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Wiceprzewodniczącymi zostali: dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Nowowybranym władzom gratulujemy!!!