Ogólnopolska Konferencja pt.: Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2016)

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji  pt.: Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2016) organizowanej przez

Katedrę Metod Ilościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniach 20-21 czerwca 2016r.

(Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl/infosi)

Tegoroczna, jubileuszowa konferencja jest kontynuacją spotkań, które odbywają się od 2003 roku, poświęconych roli i znaczeniu informacji w życiu przedsiębiorstw, organizacji, jak i całych społeczności oraz obszarom zastosowań informacji i technologii informacyjnych.

Żywimy nadzieję, że Państwa udział w konferencji INFO’2016 będzie sprzyjał owocnej i twórczej wymianie  doświadczeń i poglądów nabytych w trakcie prowadzonych badań naukowych oraz pogłębieniu integracji środowiska naukowego zajmującego się wyżej wymienioną tematyką badawczą.

Opłata za uczestnictwo w konferencji dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wynosi 650 zł.

 

W imieniu Organizatorów

Prof. dr hab. Wacław Szymanowski