Prof. dr hab inż. Chi Tran 26 stycznia 2016 roku odebrał z rąk prezydenta RP nominację profesorską

Prof. dr hab inż. Chi Tran 26 stycznia 2016 roku odebrał z rąk prezydenta RP nominację profesorską.
Profesor Chi Tran jest kierownikiem Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego Naszego Wydziału. Jest cenionym naukowcem i lubianym dydaktykiem.
Panu Profesorowi gratulujemy uzyskania tytułu profesora i życzymy pełnego zadowolenia z efektów dotychczasowej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, a także zdrowia i pomyślności w życiu osobistym!!!

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nowy-profesor-chi-tran