UWAGA >>>KONKURS ARCHITEKTONICZNY<<<

DZIEKAN
WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

OGŁASZA KONKURS STUDENCKI OTWARTY

NA PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY WEJŚCIA DO BUDYNKU WGIPB PRZY UL. PRAWOCHEŃSKIEGO 15 Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH