8 kwietnia 2016 w godz. 9.00 - 14.00 Biuro Karier zaprasza na SALON PRAKTYK