Erasmus+ Rekrutacja na staże 2016/2017

 
Szanowni Państwo,
 
Przypominamy, że zbliża się koniec rekrutacji na staże zagraniczne na roku akademicki 2016/2017. Na dokumenty studentów - co najmniej formularz aplikacyjny czekamy do końca marca (http://www.uwm.edu.pl/bwz/forms/praktykapl/studentForm.php)
którego oryginał należy złożyć u odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego. Więcej informacji na stronie:
 

Koordynatorz Wydziałowi Programu Erasmus+

Kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA
dr inż. Marek Ogryzek
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn; ul. Prawocheńskiego 15, pok. 4
tel. 89 523 42 10
e-mail: marek.ogryzek@uwm.edu.pl

Kierunek BUDOWNICTWO
dr inż. Piotr Kosiński
Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Instytut Budownictwa
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10, pok. 8
(89) 523 33 50
e-mail: piotr.kosinski@uwm.edu.pl