Akademia Budimex

Akademia Budimex
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
Certyfikaty i zaproszenia na praktyki czekają!