prof. Paweł Wielgosz - zastępcą Redaktora Naczelnego oraz członkiem Rady Wydawniczej czasopisma Journal of Geodesy

Jak informuje styczniowy Newsletter Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG - International Association of Geodesy), Komitet Wykonawczy IAG w grudniu 2015 zatwierdził nowe władze IAG (http://www.iag-aig.org/index.php…).
Miło nam poinformować, że dr. hab. inż. Pawłowi Wielgoszowi, prof. UWM powierzono zorganizowanie oraz funkcję pierwszego przewodniczącego Podkomisji SC4.4 „Multi-constellation GNSS” w kadencji 2015-2019. Jest to pierwszy przypadek w historii naszego Wydziału piastowania tak wysokiej funkcji w strukturach IAG. Tym samym prof. Paweł Wielgosz został ponownie członkiem zarządu Komisji 4 IAG „Positioning and Applications”. 
IAG jest najstarszą istniejącą międzynarodową organizacją naukową, której historia rozpoczęła się w Poczdamie w 1862 roku (http://www.iag-aig.org/index.php?tpl=text&id_c=80&id_t=143). Zadaniem IAG jest wyznaczanie standardów, wspieranie współpracy międzynarodowej i koordynowanie badań naukowych z zakresu geodezji. 
Na grudniowym posiedzeniu Komitet Wykonawczy IAG zatwierdził także zmiany we flagowym wydawnictwie IAG, którym jest prestiżowe czasopismo Journal of Geodesy (40 pkt. MNiSW). Zmiany te zaowocowały mianowaniem dr. hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM zastępcą Redaktora Naczelnego oraz członkiem Rady Wydawniczej tego czasopisma. 
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy powierzonych funkcji i życzymy godnej reprezentacji polskiej społeczności geodezyjnej w strukturach IAG.