Wybory Społecznego Wydziałowego Inspektora Pracy

KOMUNIKAT

Zgodnie z punktem 5 Regulaminu wyborów społecznych inspektorów pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Dziekan oraz Związki Zawodowe informują, że zebranie wyborcze wszystkich pracowników w celu wyboru

WYDZIAŁOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
na kadencję 2016-2020
odbędzie się 04 maja 2016 r. o godz. 1115
w auli (sala 2.16) przy ul. Heweliusza 4

W przypadku braku kworum w drugim terminie o godz. 1130.

 

Olsztyn, 19-04-2016
 
 
Dziekan
 
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM