Wyjazd do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Szanowni Studenci


Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa organizuje dodatkowe zajęcia dla studentów kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna z zakresu Geodezji i Nawigacji Satelitarnej oraz Hydrografii, które odbędą się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w dniach 17-19 maja 2016.

Zajęcia rozpoczną się 17 maja około godz. 11.30 na terenie AMW w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69.

W dniu 18 maja 2016, w ramach zajęć praktycznych planowane jest wypłynięcie wojskowym okrętem hydrograficznym „Arctowski” w Morze Bałtyckie. W dniu 18 maja zajęcia teoretyczne zakończą się ok. godz. 13.

Zajęcia są bezpłatne, jedyne koszty jakie trzeba ponieść to dojazd, wyżywienie oraz nocleg (najlepiej akademik/Studencki Dom Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni ul. Beniowskiego 20, koszt 30-50 zł za noc). Niezbędne jest także ubezpieczenie (koszt 2-3 zł.), pokrywające wypłynięcie w morze.

Organizacją zajmuje się dr inż. Dariusz Popielarczyk. Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę przesyłać na adres dariusz.popielarczyk@uwm.edu.pl. Dane niezbędne do zgłoszenia: Imię Nazwisko, Imię ojca, adres zameldowania stałego, województwo, pesel, data urodzenia, numer dowodu osobistego.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20. Zapraszamy serdecznie

dr inż. Dariusz Popielarczyk