WYBORY- godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, na dzień 26 kwietnia 2016 r., wyborami przedstawicieli do Senatu UWM w Olsztynie oraz Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na kadencję 2016-2020 z grona:

  • nauczycieli  akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,

  • nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,

informuję, że zarządzam od godz. 9.00 do godz. 13.00 w dniu 26 kwietnia 2016 r. godziny dziekańskie dla osób uczestniczących w spotkaniach wyborczych.

Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM