Konferencja studentow OKSG Wroclaw 2016

Po raz kolejny studenci z Międzynarodowego Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i Nawigacji "GeoSiN" reprezentowali Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na XI Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji, która odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Konferencja była znakomicie zorganizowana i bardzo ciekawa. Tegoroczny poziom prac przedstawionych na konferencji OKSG był bardzo wysoki, a tematyka była szeroka. Sięgała od samego dna jeziora i pomiarów grawimetrycznych aż do Marsa!

Nasze koło "GeoSiN" zaprezentowało dwa referaty pod tytułem „Niekonwencjonalne zastosowanie skaningu laserowego” Urszuli Suchockiej i Katarzyny Solińskiej oraz „Pomiary batymetryczne jeziora Mamry potwierdzeniem archiwalnych danych topograficznych” autorstwa inż. Jakuba Dulko,  Marty Augustynowicz, Natalii Ostrowskiej oraz Katarzyny Spychała. Podczas OKSG nie zabrakło również sesji posterowej, gdzie studenci z UWM przedstawili trzy artykuły: „Wyznaczanie współrzędnych obiektów na dnie jeziora Krzywe z wykorzystaniem technik GNSS” autorstwa Michała Nawrotek, Mikołaja Lipińskiego i Roberta Burzykowskiego, „Wizualizacja skaningu laserowego” autorstwa Katarzyny Solińskej, Przemysława Kwiatkowskiego oraz „Opracowanie Points of Interest na terenie jeziora Mamry” autorstwa Marty Augustynowicz i  Pauliny Dąbrowskiej.

W składzie zespołu jury oceniającego wszystkie referaty oraz prezentacje posterowe zasiadał opiekun koła z WGIPB dr inż. Dariusz Popielarczyk. Rywalizacja autorów była bardzo zacięta. W trakcie burzliwych obrad jury wyłoniono zwycięzców w grupie referatów oraz posterów. Nasze koło zdobyło wyróżnienie za referat „Pomiary batymetryczne jeziora Mamry potwierdzeniem archiwalnych danych topograficznych” wygłoszony przez Martę Augustynowicz, Natalię Ostrowską oraz Katarzynę Spychała.

W trakcie drugiego dnia konferencji była możliwość zapoznania się z takimi firmami jak: GeoMax oraz NaviGate. Odbyły się także obrady Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji, zrzeszającego studentów kierunku geodezja i kartografia najlepszych uczelni w Polsce.

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w przyszłym roku prezydenturę OKSG obejmie Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i  Nawigacji „GeoSiN” z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie, działające przy Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. Nasze koło będzie także organizatorem kolejnej, XI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji, która będzie miała miejsce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w kwietniu 2017 roku!

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/geosin/wordpress/

dr inż. Dariusz Popielarczyk
opiekun koła GeoSiN