Wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” 2016

Wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - *.pdf

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM