Wybór specjalności na kierunku: GIK i GP

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach
Geodezjai Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna

Zgodnie z programem i planem studiów 2 i 3 semestr są realizowane w ramach specjalności.
W związku z tym proszę o dokonanie wyboru specjalności na swoim kierunku.
>>>GIK<<<                            >>>GP<<<

Formularze są dostępne w wersji papierowej w Dziekanacie pok.12.

Zgodnie z zapisami w formularzu - proszę dokonać wyboru preferowanej specjalności (wstawiamy - 1) oraz w razie braku pełnej grupy chętnych specjalności "rezerwowej" (wstawiamy - 2). Zobowiązuję Starostów  roczników do dostarczenia kompletu wydrukowanych, wypełnionych i podpisanych formularzy do Dziekanatu pok. 12 do dnia 31.05 godz. 12. Proszę nie dostarczać formularzy do Dziekanatu indywidualnie!
Osoby, które nie wypełnią formularza zostaną przydzielone do specjalności, w której będą wolne miejsca.

Prodziekan
dr inż. Krzysztof Rząsa