"GIS Team"

W dniu 14 maja 2016 r. członkowie Koła Naukowe Analiz Przestrzennych Geo-Gis wzięli udział w Ogólnopolskiej grze terenowej "GIS Team" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie... (czytaj więcej).