Ruszyła II tura rejestracji dyplomanta

Uwaga studenci!!!

Ruszyła II tura rejestracji  dyplomanta.

Osoby, które  nie zarejestrowały się, bądź nie dostały się do żadnej Jednostki muszą ponownie wypełnić formularz rejestracji:  http://www.wgipb.uwm.edu.pl/rejestracja-dyplomanta

Wybieramy katedrę w ramach limitów wolnych miejsc (ostatnia kolumna wyników I tury). Proszę nie rejestrować się do Jednostki, w której nie ma miejsc!

Średnia ocen:
I stopień: średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem, uzyskanych na I i II roku studiów (semestry od I do IV); do średniej należy wliczyć wszystkie oceny niedostateczne (liczone jako 2)
II stopień: ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) bez wyrównania do pełnej oceny.

Ostateczny termin rejestracji upływa 20 czerwca 2016 r.