Zmarł dr hab. inż. Sergii Koval, prof. UWM

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca 2016 r. zmarł

  ś. p.

dr hab. inż. Sergii Koval, prof. UWM

nauczyciel akademicki Instytutu Budownicywa,
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składają:

Dziekan, Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz pracownicy Wydziału.