XIII Konferencja Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2016

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym”

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2016 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z szerokim zakresem tematycznym Konferencji.

TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA do 30.07.2016 r.

Macie Państwo możliwość opublikowania swojego artykułu w czasopiśmie Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym” – 6pkt wg listy MNiSW.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji zawarte zostały w załączonym I Komunikacie Konferencyjnym oraz na stronie internetowej http://www.bud.pcz.czest.pl/budownictwo-o-zoptymalizowanym-potencjale-energetycznym.

Serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować:
mgr inż. Małgorzata Kowalik tel./fax(+48 34)3250920  e-mail:  mkowalik@bud.pcz.czest.pl
dr inż. Anna Lis (sekretarz) tel.(+48 34)3250914 e-mail:  annalis29@wp.pl


MGR INŻ. JAKUB JURA
Asystent w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
e-mail: jura@bud.pcz.czest.pl