WNIOSKI O STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Uwaga Studenci !!!

WNIOSKI O STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

należy złożyć do dnia 05.09.2016 roku w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Procedura składania wniosków znajduje się na stronie UWM w zakładce -studenci- pomoc materialna-stypendium ministra