Nominacja profesorska dla dr hab. inż. Moniki Harnisz

prof._Harnisz
Prezydent Polski Andrzej Duda powołał ostatnio (23 stycznia) do grona profesorów dr hab. inż. Monikę Harnisz z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej na Wydziale Geoinżynierii.

Nominacja profesorska to efekt wieloletnich dążeń badaczki. Jak mówi, decyzję o nadaniu tytułu przyjęła z zadowoleniem wynikającym z osiągnięcia celu.

Jeśli chodzi o tytuł naukowy, to profesura jest już maksimum, ale jeśli chodzi o naukę, to jest tylko osiągnięciem pewnego etapu. Ten etap nie jest celem mojej aktywności. Będę nadal pracować i mam kolejne plany. Obecnie kieruję projektem naukowym z NCN. Zarówno to, co robię teraz, jak i to, co planuję, dotyczy lekooporności. Świat naukowy jest dopiero na początku badań w tym zakresie, więc pracy mi nie zabraknie – zauważa prof. Harnisz.

Co w swojej pracy lubi najbardziej?

– Badania naukowe, ale bardzo cenię sobie także dydaktykę. Od młodych osób można się wiele nauczyć, na przykład cierpliwości czy innego podejścia do kształcenia i spojrzenia na naukę – wyjaśnia prof. Harnisz. I dodaje żartobliwie: – Można też dzięki nim poznać nowe aplikacje na telefon.

Prof. Monika Harnisz nad pracę indywidualną przedkłada pracę zespołową. Szczególnie sobie ceni współpracę z prof. Ewa Korzeniewską, która zajmuje się podobnymi zagadnieniami.

Prof. dr hab. inż. Monika Harnisz ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1998). Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska uzyskała na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM (2002), zaś stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska na Politechnice Wrocławskiej (2015).

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Harnisz koncentrują się na środowiskowych aspektach oporności bakterii na leki. Ocenia wpływ obecności antybiotyków na różnorodność i liczbę bakterii opornych na nie oraz określa wpływ technologii oczyszczania ścieków na oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Prowadziła też prace nad intensyfikacją produkcji wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych zanieczyszczonych środkami przeciwdrobnoustrojowymi.

Prof. Harnisz realizowała 10 projektów naukowych (w czterech z nich pełniła funkcję kierownika). Jej indeks Hirscha w bazie Scopus wynosi 26, a w Web of Science 25.

Podczas ostatniej ewaluacji dyscyplin minister edukacji i nauki powołał ją na eksperta dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w Komisji Ewaluacji Nauki. W r. 2022 otrzymała nagrodę za działalność naukową MEiN. Była też wielokrotnie nagradzana przez rektora UWM.

Prywatnie prof. Harnisz jest żoną i mamą dwóch córek. W wolnym czasie lubi jeździć po świecie i odwiedzać nietypowe miejsca, które sama sobie wybiera. Chętnie spaceruje i jeździ rowerem. Relaksuje się jeszcze przy dobrych kryminałach, ale tylko niemieckich i norweskich.

 

źródło: UWM