Ogłoszenie o konkursie na stanowisko post-doc w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w zakresie badań radiowych Słońca, które finansowane będzie z grantu BEETHOVEN CLASSIC 3: „Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium”, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Partnerem projektu jest Leibniz-Institut für Astrophysik w Poczdamie (Niemcy).

Zadaniem kandydata będzie redukcja i analiza interferometrycznych obrazów aktywnej i spokojnej korony słonecznej, a także rozwój radiowych technik obrazowania Słońca we współpracy z zespołem zajmującym się tzw. kluczowym projektem naukowym „Słońce i pogoda kosmiczna”, w ramach programu LOFAR. Ponadto kandydat będzie zajmował się identyfikacją i analizą wybuchów radiowych w połączeniu z danymi pochodzącymi z sondy Parker Solar Probe (PSP). Kandydat będzie również zaangażowany w planowanie przyszłych kampanii obserwacyjnych przy użyciu teleskopu LOFAR.

Kandydat ubiegający się o pracę na stanowisku post-doc musi posiadać stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych. Okres zatrudnienia wynosi trzy lata. Po każdym roku postęp prac kandydata będzie podlegał ocenie.

Poszukujemy kandydata z doświadczeniem z zakresu fizyki Słońca, który posiada umiejętności w analizie danych słonecznych z różnych instrumentów obserwacyjnych. Niezbędnym wymogiem jest umiejętność programowania. Dodatkowym atutem będzie znajomość języków Python oraz IDL. Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. O stanowisko może ubiegać się osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

Kandydat startujący w konkursie powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  • CV zawierające osiągnięcia naukowe,
  • listę publikacji,
  • kopię dyplomu magisterskiego i doktorskiego,
  • co najmniej dwa listy referencyjne.

Niezbędne dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres bartosz.dabrowski@uwm.edu.pl do dnia 9 stycznia 2020 roku.

W CV powinna się znaleźć następująca klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w celu rekrutacji na stanowisko post-doc.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.