OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM

Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie

 

Instytut Geodezji ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta w projekcie „Analiza
i doskonalenie modelu matematycznego w zadaniu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego
na podstawie danych z pojedynczej epoki obserwacyjnej na potrzeby pomiarów deformacji w naukach o Ziemi” , którego kierownikiem jest dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16 (panel ST10).
 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • minimum stopień zawodowy inżyniera w dyscyplinie geodezja
 • bardzo dobra znajomość rachunku wyrównawczego
 • doświadczenie w analizach algorytmów opracowania obserwacji GNSS
 • programowanie w środowisku Matlab
 • biegła znajomość angielskiego
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w firmie geodezyjnej pozwalające na sprawne przeprowadzenie polowych eksperymentów pomiarowych;
   

O projekcie:

Przedmiotem projektu jest model matematyczny w zadaniu satelitarnego wyznaczania precyzyjnej

pozycji na podstawie obserwacji z pojedynczej epoki obserwacyjnej.

Realizacja przeważającej części zadań projektu będzie przebiegała według następującego planu:

 • wyprowadzenie formuł matematycznych dotyczących danej części projektu
 • opracowanie szczegółowych algorytmów realizujących proces obliczeniowy
 • implementacja opracowanych algorytmów w środowisku Matlab
 • testy na podstawie danych symulowanych i rzeczywistych
 • analiza wyników, wyprowadzenie wniosków i rekomendacji
 • przygotowanie artykułów do publikacji

 

Do obowiązków stypendysty będzie należało uczestniczenie w realizacji zadań wszystkich faz projektu, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji opracowanych algorytmów w środowisku Matlab, wykonania testów, przeprowadzenia analiz wyników i przygotowania artykułów do publikacji.

 

Termin składania ofert: 23 lipca 2019, 00:00
Forma składania ofert: osobiście, w sekretariacie Instytutu Geodezji (pok. 25), ul. Oczapowskiego 1, 10-719 Olsztyn
 

Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: 34 miesiące. Stypendium: 1000 zł/mc w pierwszych 10-ciu miesiącach i 1700 zł/mc w pozostałym okresie realizacji projektu. Przewidywane rozpoczęcie pracy: 01.12.2019 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV (uwzględniające aktualne dane teleadresowe),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich,
 • informację o przebiegu studiów,
 • jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć i zainteresowań naukowych,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”)

 

Stypendium zostanie przyznane na podstawie decyzji Komisji  Stypendialnej,  wydanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”(Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.)

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26  lipca 2019, 00:00