Ogłoszenie dla studentów I roku - studia stacjonarne

Poniżej  publikujemy harmonogram spotkań ze studentami I roku.  Informujemy, że obecność na spotkaniach jest OBOWIĄZKOWA.
Wchodząc do budynku, prosimy o założenie maseczek, zdezynfekowanie rąk, zajmowanie w sali tylko wyznaczonych miejsc i zachowanie bezpiecznego dystansu przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu spotkań.
Na spotkaniach wszyscy przejdą immatrykulację i otrzymają legitymacje studenckie.
Przekazane zostaną też wszystkie informacje związane z realizacją zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZE STUDENTAMI I ROKU (studia stacjonarne) >>>pobierz<<<


Prodziekan
dr inż. Krzysztof Rząsa