OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Iwona Stanisławska  ogłasza konkurs na stanowisko:
ADIUNKT
W ZAKŁADZIE GEODEZJI PLANETARNEJ

Wymagania:

 • Doktorat z dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku lub inżynieria lądowa i transport (lub pokrewne).
 • Znajomość tematyki analizy i interpretacji zaburzeń ruchu obrotowego Ziemi oraz jego predykcji.
 • Wiedza z zakresu modelowania zmian mas ziemskich ośrodków ciekłych na podstawie współczesnych modeli geofizycznych/klimatycznych i obserwacji naziemnych oraz satelitarnych .
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z wyznaczaniem orbit satelitów w kontekście aktualnych trendów rozwoju systemów GNSS, modelowania pola grawitacyjnego Ziemi (w tym zagadnienia związane z geoidą), zagadnień pozycjonowania GNSS.
 • Znajomość tematyki analizy szeregów czasowych.
 • Znajomość języków programowania (przede wszystkim Matlab, Fortran i inne)
   i umiejętność implementacji zagadnień geodezyjnych.
 • Biegła  znajomość  języka  angielskiego  w  mowie  i  piśmie  (w  zakresie  niezbędnym do samodzielnego poruszania się w środowisku naukowym
  i publikowania wyników)
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych
 • Zdolność do rozwijania i stosowania nowych koncepcji,
 • Twórcze podejście do rozwiązywania nowych problemów,
 • Zdolność do efektywnej współpracy w niewielkim zespole bezpośrednich współpracowników oraz w szerszym zespole międzynarodowym

szczegóły oferty w załaczniku: .doc