Otwarte Seminarium Naukowe mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk

SEMINARIUM

INSTYTUT GEODEZJI
WYDZIAŁ GEODEZJI,  INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

Uprzejmie zapraszamy na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk

Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Politechnika Gdańska

pt. Wyznaczanie przemieszczeń pionowych w małych sieciach geodezyjnych realizowanych w niestabilnych układach odniesienia

które odbędzie się 11.10.2016 r. o godz. 1115 – 1200
miejsce: Sala Rady Wydziału, ul. Prawocheńskiego 15

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM