Pomoc materialna- ogłoszenie dla studentów

Studenci,

Ze względu na ograniczenia jakie narzuca na nas sytuacja epidemiczna, w trosce o bezpieczeństwo Studentów jak i pracowników Dziekanatu Wydziału Geoinżynierii, informujemy, że:

  • Wnioski dotyczące STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ZAPOMOGI należy składać wyłącznie w skrzynce podawczej, znajdującej się w budynku Dziekanatu pomiędzy pokojem 11 i 12.  Wniosek powinien być kompletny, umieszczony w kopercie/koszulce, podpisany nazwą kierunku.
  • Wnioski dotyczące STYPENDIUM SOCJALNEGO  będzie można składać w Dziekanacie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  Zapisy telefoniczne na terminy będą dostępne w dniach 28.09.2021- 30.09.2021 (8.00-14.00). Po 30.09. kontakt telefoniczny może być utrudniony ze względu na okres przyjmowania wniosków.

Nr. tel. 089 523 33 82- kierunek budownictwo, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna
Nr. tel. 089 523 34 21 - kierunek geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, geoinformatyka, inżynieria informacji

*Liczba spotkań w jednym dniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń*

Wnioski stypendialne w roku akademickim 2021/2022 będą przyjmowane do dnia 10.10.2021r.

*Podczas wizyty w Dziekanacie przypominamy o konieczności  noszenia maseczek, zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz posiadaniu własnego długopisu*