prof. Dorota Kulikowska oraz prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska wśród najlepszych naukowców na świecie

Dorota Kulikowska, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

Uniwersytet Stanforda w USA opracował ranking TOP 2%, czyli listę najlepszych naukowców na świecie. Zestawienie objęło prawie 160 tysięcy badaczek i badaczy z całego świata. Naukowcy zostali podzieleni na 22 dziedziny naukowe i 176 dyscyplin. Wśród nich 726 osób to uczeni z Polski.

Na tej prestiżowej liście znalazło się także 8 naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  Z naszego Wydziału w gronie wyróżnionych znalazły się  dwie Panie profesor z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska  Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska 

  • dr hab. inż. Kulikowska Dorota, prof. UWM

  • dr hab. inż. Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka, prof. UWM

Lista TOP 2% została opracowana w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!