Program Erasmus +

Szanowni Państwo,

Trwa rekrutacja pracowników UWM na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Beneficjentami mogą być zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni jak i pracownicy nie będący nauczycielami. Nauczyciele mogą wyjechać wyłącznie w celach prowadzenia zajęć, pobyt do tygodnia - 8 godzin, do 2 tygodni - 16 godzin, reszta czasu przeznaczona na nawiązywanie kontaktów i
współpracę. Pracownicy nie będący nauczycielami wyłącznie w celach szkoleniowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wydziału:
http://wgipb.uwm.edu.pl/rekrutacja-na-wyjazdy-w-ramach-programu-erasmus
Oraz stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej:
http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/


Koordynatorzy:
dr inż. Piotr Kosiński piotr.kosinski@uwm.edu.pl