Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ trwa realizacja Zadania

11: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

 

W ramach realizacji zadania ogłasza się rekrutację na szkolenia w zakresie kompetencji informatycznych.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie:

https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-geodezji-inzynierii-przestrzennej-i-budownictwa

w zakładce: Szkolenia z kompetencji informatycznych.

 

Wydziałowy Koordynator Szkoleń

Dr inż. Krzysztof Rząsa