Program stypendiów dla studentów - kandydatów na żołnierzy

Informujemy, 2 sierpnia opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja nr 78 MON w sprawie programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy. Wysokość stypendium kształtuje się na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, czyli 2 280 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia br.

Program stypendiów adresowany jest do studentów, którzy rozpoczną w roku akademickim 2023/2024 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiach pierwszego stopnia (bezpośrednio po ich ukończeniu należy kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia) i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny) lub magistra inżyniera.
 

szczegółowe informacje dostępne na stronie https://wcrolsztyn.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/stypendia-dla-studentow/

Zaąłczniki: pismo; dziennik ustaw