Przedstawiamy 5 nowych ofert pracy

nowe oferty pracy

Poniżej przedstawiamy kilka najnowszych ofert pracy!


Jaros Inżynieria Ruchu usługi inżynieryjne i konsultingowe branży inżynierii systemów transportowych. Firma realizuje projekty zarówno na terenie całego kraju jak i za granicą. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko: Asystent Projektanta Systemów Transportowych Miejsce pracy - Olsztyn

Opis stanowiska:

 • Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji projektowych
 • Udział przy wdrożeniach systemów sterowania ruchem drogowym,
 • Udział w przygotowaniu rysunków, opisów technicznych, szczegółowych specyfikacji i kosztorysów,
 • Udział w inwentaryzacjach terenowych,
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub status studenta na kierunku technicznym,
 • Umiejętność logicznego myślenia,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy i współpracy w zespole,
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Pozytywne nastawienie do zdobywania nowej wiedzy,

Szczegóły oferty w załączeniu: /Asystent Projektanta Systemów Transportowych/


PW " Zieja" Ryszard Zieja Ostróda, warmińsko-mazurskie prowadzi nabór fachowców do pracy w Filii w Ostródzie. Firmą, która działa na rynku polskim od 1991 r. Specjalizuje się w budowie dróg - nawierzchni asfaltowych, robotach brukarskich, budowie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych.

Kierownik Elektryczny

Zadania:

 • Nadzór nad realizacją robót elektroinstalacyjnych w oparciu o dokumentację techniczną
 • Opracowywanie harmonogramów realizacji robót, rozruchów, dostaw urządzeń
 • Obecność i czynny udział w spotkaniach koordynacyjnych w trakcie realizacji projektu
 • Tworzenie raportów i protokołów zaawansowania prac
 • Przestrzeganie przepisów BHP na budowie
 • Udział w rozruchach instalacji oraz odbiorach technicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe elektrotechnika i kierunki pokrewne
 • Doświadczenie w pracy na budowach jako Kierownik Robót w branży elektrycznej
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Bez uprawnień – możliwość zdobycia w firmie
 • Umiejętne organizowanie pracy
 • Odpowiedzialność i rzetelność w zakresie wykonywanej pracy
 • Umiejętność kierowania zespołem

Kierownik Robót Ogólnobudowlanych

Zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu inwestycyjnego od procesu przygotowania aż do odbiorów końcowych.
Do zakresu obowiązków będzie należeć koordynacja robót budowlanych, tworzenie harmonogramów robót i zachowanie terminowości ich wykonania, jak również odbiór robót, nadzór nad dokumentacją techniczną, nadzór nad pracownikami oraz zamawianie i koordynacja zapotrzebowania materiałowego.

Wymagania:

 • Wykształcenia na kierunku budownictwo
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu
 • Dobrych zdolności organizacyjnych
 • Dyspozycyjności
 • Otwartości i chęci rozwoju osobistego
 • Prawa jazdy kat. B
 • Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej
 •  

Kierownik Robót Sanitarnych

Zakres obowiązków:

 • Nadzorowanie realizacji prac instalacyjnych oraz dbanie o jakość, postęp i terminowe wykonanie,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • Współpraca z Zamawiającym, projektantami i działami Firmy,
 • Kontrola oraz dokumentowanie jakości prowadzonych prac branży sanitarnej,
 • Kontrola budżetu oraz rozliczeń,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.

wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń – lub możliwość ich nabycia u nas w Firmie,
 • Doświadczenie zawodowe na budowie,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz czasu pracy podległych pracowników,
 • Znajomość prawa budowlanego i przepisów prawnych dotyczących budownictwa,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Czynne prawo jazdy kategorii B,
 • Rzetelność, komunikatywność.

Kierownik Konstrukcyjny

Obowiązki:

 • analiza dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad pracami zespołów na budowie i zapewnienie realizacji budowy zgodnie z prawem, pozwoleniem na budowę i projektem,
 • sporządzanie harmonogramów, bieżąca analiza postępu robót,
 • przygotowywanie dokumentów budowy,
 • organizacja zaplecza budowy
 • przygotowanie raportów i sprawozdań oraz materiałów odbiorowych,
 • zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ na budowie,
 • koordynacja pracy na wyznaczonej części budowy w ścisłej współpracy z doświadczonym Kierownikiem Budowy,
 • obsługa bieżących potrzeb budowy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo),
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • uprawnienia konstrukcyjne do kierowania robotami bez ograniczeń,
 • bez uprawnień – możliwość ich zdobycia
 • umiejętność analizowania dokumentacji projektowej,
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole