Przyznano uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Centralna Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dniem 28 maja 2020 roku przyznała Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

uprawnienia