PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż Darii Filipiak-Kowszyk w dn. 10.09.2019 r. godz. 9.00 (Olsztyn, ul. Prawocheńskieg 15, sala nr 01)o

 

                                 Porządek posiedzenia

 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

            Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                     w dniu 10 września 2019 roku o godz. 9.00

 

                      Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                             mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk

 

 1. Autoreferat przedstawiony przez doktorantkę.
 2. Odczytanie recenzji rozprawy doktorskiej.
 3. Odpowiedzi doktorantki na uwagi zawarte w recenzjach.
 4. Dyskusja z udziałem doktorantki (pytania do doktorantki).

Dyskusję kończy wypowiedź doktorantki.

 1. Część niejawna:
  1. dyskusja nad przebiegiem publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
  2. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej (głosowanie tajne),
  3. nadanie stopnia naukowego doktora (głosowanie tajne).

6.  Ogłoszenie wyników.