Realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej Microsoft Teams

Szanowni studenci oraz pracownicy Wydziału, 

Na stronie http://wg.uwm.edu.pl/microsoft-teams  zostały udostępnione instrukcje dla pracowników oraz studentów dot. prowadzenia zajęć w programie Microsoft Teams,  kartę ewidencji pracy zdalnej oraz dane kontaktowe do pracowników świadczących zdalną pomoc techniczną.