Rejestracja Dyplomanta - XII 2016

Na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=praca-dyplomowa#1 opublikowano tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

Studenci III roku (5 semestr) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (kierunki: B, GiK, GP) oraz studenci I roku (1 semestr) studiów niestacjonarnych drugiego stopnia powinni dokonać rejestracji na stronie: wgipb.uwm.edu.pl/rejestracja-dyplomanta.

Termin rejestracji upływa w dniu 24 grudnia 2016 roku.

W przypadku problemów proszę o kontakt drogą elektroniczną: danrad@uwm.edu.pl.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan