Rejestracja na bezpłatne szkolenie Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości otwarte

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie:

Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości
w ilości 40 godzin

Szkolenie realizowane będzie w Olsztynie w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15

Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy (przybliżony start – Grudzień 2022)

W szkoleniu mogą brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia, którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

Należy złożyć osobiście u Koordynatora projektu dr inż. Rafała Kaźmierczaka, Wydział Geoinżynierii, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 124 lub w sekretariacie Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej (pok. 122) 10-720 Olsztyn w godzinach 9.00- 13.00

Termin dostarczania dokumentów do dnia 23. listopada 2022 r. do godziny 13.00.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 12 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

Po zakwalifikowaniu na szkolenie należy dostarczyć pozostałe dokumenty:

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Geoinżynierii w aktualnościach http://wg.uwm.edu.pl/ w dniu 24 listopada 2022 r.

Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu Laboratorium jest frekwencja na poziomie min. 70%.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zakres szkolenia: technologie wizualizacji oparte o: rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną, hologram 3D, wirtualny spacer, dane pozyskane z bezzałogowych statków powietrznych

Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości jest realizowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego