Rekrutacja do ostatniej edycji LSZI !!! Summer camp LSZI 2023 !!!

Studentki, Studenci! Specjalnie dla Was rozpoczynamy rekrutację do ostatniej już edycji Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją!!! Summer camp LSZI 2023!

Kończysz studia? Myślisz o pierwszej pracy? Zainwestuj w siebie! to ostatnia szansa !

U nas w trakcie 12dniowego summer campu poznasz Design Thinking, popularną na świecie metodę pracy projektowej. To strategiczne podejście, które twórczo prowadzi do rozwiązania problemów, uczy myślenia o klientach i stawia ich w centrum procesu. Dzięki czemu produkty i usługi stają się unikalne, dostosowane, konkurencyjne.

Co pomoże Ci podjąć decyzję?

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to  bezpłatny program skierowany do studentek i studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  • warsztaty odbędą się od do 14 lipca 2023 r.  (w godz. 9.00-16.00) - harmonogram 
  • zajęcia w Bibliotece Uniwersyteckiej
  • w trakcie Summer campu zapewniamy nocleg i pełne wyżywienie !!!
  • zajęcia poprowadzą eksperci z firmy Metaphor sp. z o.o.
  • współpracujemy z pracodawcami m.in. Michelin Polska sp. z o.o., Mebleplus, Animex Foods sp. z o.o., samorząd województwa warmińsko - mazurskiego dzięki którym pracujecie nad rozwiązaniem konkretnych case'ów
  • na zakończenie cyklu warsztatów otrzymacie certyfikat oraz referencje imienne

Jak się zgłosić?

Zostaw tutaj kontakt do Siebie

Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wypełnionego i podpisanego:

1. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1wraz z potwierdzeniem z właściwego Dziekanatu średniej ocen za ostatni semestr

2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) oraz

3. Karty samooceny poziomu motywacji studenta (załącznik nr 7)

Skan dokumentów rekrutacyjnych prosimy jak najszybciej przesłać na adres e-mail: letniaszkola@uwm.edu.pl 

Oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu -budynek Starej Kotłowni, Ip., ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn z dopiskiem "Rekrutacja LSZI" do 16 czerwca 2023 r.

Zobacz

Zobacz jak wyglądają warsztaty, jak pracujemy, co się u nas dzieje i śledź nasze konta na instagramie: #lszi_uwm 

Skontaktuj się z nami

Na Wasze pytania odpowie:
Hanna Marciak
koordynator LSZI
Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym UWM w Olsztynie
tel. 89 524 51 6