Rekrutacja na studia Erasmus+

Szanowni Państwo,

Do 14 marca 2017 trwa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+.
Oferta jest skierowana do Studentów, którzy chcieliby spędzić semestr bądź dwa studiując na partnerskiej uczelni zagranicznej. Wykaz uczelni, z którymi nasz Wydział ma podpisane umowy, a także szczegóły dotyczące rekrutacji oraz finansowania pobytu za granicą znajdują się na stronie: http://wgipb.uwm.edu.pl/erasmus
W tym roku rekrutacja odbywa się w formie tradycyjnej-złożenie dokumentów u koordynatora oraz elektronicznej-przez system USOS.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus +
dr inż. Piotr Kosiński
piotr.kosinski@uwm.edu.pl