Rekrutacja na studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PODSTAWY GEODEZJI

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
na Wydziale Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zaprasza
w roku akademickim 2021/2022
na Studia Podyplomowe

w zakresie: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PODSTAWY GEODEZJI

zapewniamy:

  •  specjalistyczną wiedzę teoretyczna i praktyczną popartą szerokim doświadczeniem;
  • zapoznanie z prawnymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami oraz pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi w jej obszarze;
  • świadectwo, które umożliwi ubiegania się o pracę biurach i firmach związanych z obsługują: rynku nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, geodezji i jednostkach administracji publicznej;
  • realizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w trybie hybrydowym.

REKRUTACJA do 15 października 2021 r.

Inauguracja edycji po zebraniu 20 osobowej grupy słuchaczy
Rejestracja kandydatów internetowa na stronie https://irk.uwm.edu.pl

Studia wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych PARP, usługa nr 2021/07/07/12141/1105752, "Studia podyplomowe: Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji", przedsiębiorcy mogą uzyskać 80 % refundacji kosztów na szkolenie siebie i swoich pracowników.

Szczegółowe informacje udziela Sekretarz Studiów, tel.: 89 523-42-62; e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl oraz na stronie internetowej Katedry: http://uwm.edu.pl/igpig/kgnisig